​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society
Адрес офис Венелин: София 1142, ул.Юрий Венелин N44, ет.3, район Средец на СО
​Адрес офис Малинов: София 1712, бул.Ал.Малинов N51, Метро Сити Център, МДС
e-mail: info@edutechflag.eu
tel: 00359 899283987
Мото на EduTechFlag
Споделеното знание носи добавена стойност за обществото
Име
Въпрос
е-Mail
Телефон
Send