​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society

EduTechFlag  projects 

EduTechFlag is a Lead Local Facilitator for the International Girls in ICT Day 
Girls in ICT is organized by European Commision and ITU
​28 April 2018 UNWE, Sofia
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ТЪРСИ СЕ SUPER STEM в твоето училище

Project: Innovative
e-portfolio in education

UDEMY COURSE

​​ In 2017, Music Hackathons Bulgaria won the 2017 ProCulture Award in the Digital Innovation category to contribute to expanding young people's access to culture through innovative projects
Програма "Синергия с МООС"

Целта на програма "Синергия с МООС" е споделянето за безплатни MOOC курсове (всяка седмица на FB страницата на EduTechFlag), които могат да подпомагат усвояването на ново знание и развитието на компетенции свързани с провежданието на обучения.
МООС - Мassive Open Online Courses.