​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society

EduTechFlag
projects 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ТЪРСИ СЕ SUPER STEM 
в твоето училище
Програма "Синергия с МООС"

Целта на програма "Синергия с МООС" е споделянето за безплатни MOOC курсове (всяка седмица на FB страницата на EduTechFlag), които могат да подпомагат усвояването на ново знание и развитието на компетенции свързани с провежданието на обучения.
МООС - Мassive Open Online Courses.