​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society
 
Проект
Електронни платфoрми
​Обучение 2.0
Проект
​​digital SPACE studio
Интерактивни уеб базирани приложения в обучението
  
ЕдуТехФлаг стартира програма "Синергия с МООС"

Програмата има за цел да споделя за обучения, които могат да подпомагат развитието на професионалните компетенции на учителите, като същевременно се подобряват уменията по английски език. МООС (massive open online course) означава масови обучения чрез курсове, които са безплатни и се провеждат онлайн
  
Обучение digital SPACE studio
Целта на обучението Digital SPACE studio е развитие на знания и умения за използване на Интерактивни интернет базирани приложения в обучението

Обучението Digital SPACE studio е структурирано по теми. Всяка тема има продължителност 8 учебни часа

Всеки учител може да бъде иноватор
Тема:
Основни знания
за уеб приложенията
 
Какво са уеб приложенията? Каква е ползата от използването им в учебния процес? 
Тема:
Интерактивни мултимедийни приложения
 
Какво е интерактивна мултимедия? Как да се проектира интерактивна мултимедия за обучение? Как да разработим интерактивен учебен ресурс?
Тема:
Концептуални 
електронни карти

Какво е електронна концептуална карта? Какви са изискванията за електронна концептуална карта? Как да се използват електронните концептуални карти в обученито?  
Тема:
Електронни анкети
в обученито

Какво е електронно проучване в обучението? Каква е ролята на уеб базираните инструменти за електронни проучвания в обучението?  
Иновативни модели на преподаване
Синхронно и асинхронно обучение
Скрийнкасти в обучението
Учебен сценарии 2.0
  1. Title 1
  2. Title 2
  3. Title 3
  4. Title 5
е-Портфолио в обучението
e-Платформи за управление на проекти в обучението
Обучение 2.0