​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society
За нас
Услуги
Проекти
Библиотека
Събития
Контакти

Събития на EduTechFlag 
Минало - Настояще - Бъдеще

​​ 2030
​​Февруари 2017
Организиране на Първи Музикален Хакатон - България  (прочетете повече  тук)
​​Януари
2017
Участие в проекта на Министерството на Образованието и Науката - България "Наука и образование за интелигентен растеж"
Юни
2016
Членство в мрежата
​Learning Guild 
Април
2016
​​ Първи договор B2B  -  ​ Разработване на виртуална среда за обучение Salesforce  
Февруари 2016
Начало на представяне на Обучения 2.0
София Р-н "Нови Искър" и "Надежда" 
Януари
2016
Членство в Мрежата
WeHubs 
​​Декември
2015