​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society

EduTechFlag
projects 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ТЪРСИ СЕ SUPER STEM 
в твоето училище
Програма "Синергия с МООС"

Целта е споделянето за обучения (всяка седмица на FB страницата на EduTechFlag), подпомагащи развитието на компетенциите на учителите.  МООС - Мassive Open Online Course.