EduTechFlag
Флаг за Образование и Технологии

Иновативни най-добри практики в обучението и технологиите

Мисия
Мисията на EduTechFlag е да създава и подпомага ефективното използване на интелигентни и модерни практики в областта на образованието. EduTechFlag стартира дейността си през 2015 г. 


Визия

Стратегическата визия на EduTechFlag e свързана с образованието и технологиите, образователна инфраструктура, учебни ресурси, изследвания, иновативни модели и методи за преподаване и организиране на творчески събития. 
EduTechFlag дейности
 1. Технологии и Уеб платформи
  Най-добри практики в образованието свързани с ИКТ - платформи за електронно и дистанционно обучение, уеб базирани приложения и инструменти.
 2. Инфраструктура
  Най-добри практики в областта на инфраструктурата са пространствата, свързани с учебния процес, където учeщите изпълняват екипни задачи, както и пространствата за прилагане на интелигентни модели на преподаване.
 3. Модели на преподаване
  Обучението може да бъде високо ефективно, когато е обвързано с реалната практиката, обогатено е от технологии и се основава на иновативна педагогика.
EduTechFlag за Интелигентното Образование
Ангажирайте повече учeщи, поощрявайте преподавателите и администраторите в образованието, и развивайте работна сила с умения носещи висока стойност за обществото
 1. Milena
  Milena
Милена Крумова
д-р по Икономика
Основател на ЕдуТехФлаг

Милена притежава над 15 години професионален опит в областта на образованието. От 2011 г. тя притежава докторска степен по Икономика (Икономика и управление), а през 2014 г. става доктор по Електротехника, електроника и автоматика от Технически университет - София, ФЕТТ. Дисертационният й труд е в областта на инженерното обучение базирано на компетенции, образователните иновации, технологии и инструменти в обучението, модели за преподаване и Обучение 2.0. Тя има участие в редица изследователски проекти и има публикувани над 50 научни статии като автор и съавтор. Милена е член на комитета на Международната конференция по информационни и софтуерни технологии (SIST) и е член на Българския център на жените в технологиите. Като управител на EduTechFlag Ltd. организира и едни от най-иновативните и творчески събития у нас -
Музикални Хакатони България, Националния конкурс за STEM науки в училищата SUPER STEM, Спортни Хакатони България.
От 2013 г. - 2017 г. е доброволец за България като координатор и ръководител за София на най-голямото технологично състезание в света NASA International Space Apps Challenge. През последните 5 години повече от 2000 студенти от ТУ - София, където е лектор, са участвали в иновативен модел на обучение - учебен сценарии 2.0 включващ интерактивни медии и инструменти.


През 2015 г. печели конкурс на Групата на осемте (Go8) водещи университети в Австралия, като е избрана сред кандидати от десет Източно Европейски държави и получава стипендия за провеждане на изследване в областта на Отворените данни в Образованието. През 2016 г. е избрана за първи път като педагог, който да представя България и да участва в летния лагер на НАСА Space Camp в Huntsvile, Алабама, САЩ. От 2017 г. Милена е член на Катедра ЮНЕСКО в УНИБИТ. По време на професионалната си кариера, тя участва в много научни проекти и прояви, и посещава водещи в света университети за споделяне и обмен на знания - Център за Технологии в Правителството (CTG, State University NY) в Държавния университет в Ню Йорк, САЩ, Buskerud и Vestfold Университетския колеж и Университета Осло в Норвегия, Университета на Куинсланд - Бризбън (University of Queensland) и Университета Сидни и Мелбърн в Австралия, Център на Знанието в Университета в Тюбинген - Германия, Технически университет - Делфт в Холандия, и др. 
Милена е национален координатор за България на състезанието на НАСА в България "NASA Scientist for a Day" за ученици 5-12 клас.

Нейната визия е "Нов ден, нови знания, нови идеи".  Най-ценните умения, които трябва да се развиват в образованието са точността на мислене, скоростта на мислене и креативността.

EduTechFlag е
част от мрежите на

EduTechFlag участва в проекта "Наука и образование за интелигентен растеж" на Министерството на образованието и науката - България

Готовили сте да бъдете иноватори в Образованието? | Holly Clark | TEDxLangleyED
Интересувате ли се да бъдете част от EduTechFlag?
Изпратете e-mail