​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society
Адрес офис Венелин: София 1142, ул.Юрий Венелин N44, ет.3, район Средец на СО
e-mail: [email protected]
tel: 00359 899283987
Мото на EduTechFlag
Споделеното знание носи добавена стойност за обществото
Име
Въпрос
е-Mail
Телефон
Send