Invest in Your Career
Иновативно обучение
ЗА УЧИТЕЛИ ИНОВАТОРИ
Електронно портфолио

Обучението е еднодневно
Продължителност 6 часа с 1 час почивка 10.00ч. - 17.00ч.
Сертификат за участие се връчва в края на обучението​​.
Специaлна награда за практически проект " Иновативно е-портфолио "

ВАЖНО! С цел допълнителното използване на представените технологии за е-портфолио и учебни ресурси всеки участник използва собствен лаптоп!
​Ц​ена: 80 лв. /цената не включва ДДС/. Начин на плащане: По банков път

Обучението се провежда съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието в България, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Изпрати запитване
EduTechFlag: All rights reserved
 
ОБУЧЕНИЕ
Електронни платфoрми
​Обучение 2.0
ОБУЧЕНИЕ
​​digital SPACE studio
Интерактивни уеб базирани приложения в обучението
Проект на ЕдуТехФлаг
STEM идва при теб и в твоето училище!
Прочети повече!
Обучение digital SPACE studio
Целта на обучението Digital SPACE studio е развитие на знания и умения за използване на Интерактивни интернет базирани приложения в обучението

Обучението Digital SPACE studio е структурирано по теми. Всяка тема има продължителност 8 учебни часа

Всеки учител може да бъде иноватор
Тема:
Основни знания
за уеб приложенията
 
Какво са уеб приложенията? Каква е ползата от използването им в учебния процес? 
Тема:
Интерактивни мултимедийни приложения
 
Какво е интерактивна мултимедия? Как да се проектира интерактивна мултимедия за обучение? Как да разработим интерактивен учебен ресурс?
Тема:
Концептуални 
електронни карти

Какво е електронна концептуална карта? Какви са изискванията за електронна концептуална карта? Как да се използват електронните концептуални карти в обученито?  
Тема:
Електронни анкети
в обученито

Какво е електронно проучване в обучението? Каква е ролята на уеб базираните инструменти за електронни проучвания в обучението?  
  1. Title 1
  2. Title 2
  3. Title 3
  4. Title 5