Кандидатстването за участие в SUPER STEM България 2018 завърши!
Съгласно регламента, класирането ще бъде обявено през м.Декември 2018!

В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас 
и учители 

Три категории награди SUPER STEM ученици БЪЛГАРИЯ

Две категории награди SUPER STEM учители БЪЛГАРИЯ

SUPER STEM 2018 РЕГЛАМЕНТ

Вие сте ученик!
Участвайте с идея / експеримент / проект / хрумване
 • Представете училището си
 • Представете и/или демонстрирайте експеримент/участие/идея/проект в STEM област
 • Само с едно изречение обяснете, какво мислите, защо са важни науките STEM 
 • Може да изпратите кратко резюме/текст или видео (до 3 мин.)
 • ​Ако имате въпроси попитайте: [email protected]

Вие сте учител!
Кандидатствайте със STEM проект, в който сте участвали и насърчили вашите ученици да се включат!
 • Представете училището си
 • Опишете с не повече от 3 изречения всеки проект в областта на STEM, в който сте участвали и/или участвате (име на проекта, цел, резултати, колко ученици са участвали, др.). Кандидатстването с електронно портфолио е предимство!
 • ​Запознайте се с регламента, ако имате въпроси попитайте: [email protected]

Запознай се със
​СУПЕР ТОМАС

Запознай се със
​СУПЕР ЕША

Запознай се със
​СУПЕР СИЛВИЯ

Запознай се със
​СУПЕР МИХИР

Videos credit YouTube

Очаквайте класирането!

на 15 Декември 2018 за победителите във вашето училище!
на 20 Декември 2018 за победителите за вашия град и регионален град!
на 25 Декември 2018 за победителите на национално ниво!

Класирането ще бъде обявено на страницата: http://edutechflag.eu/награди

   Интересно

 • STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics)
 • STREM (Science, Technology, Robotics, Engineering and Mathematics)
 • STEMM (science, technology, engineering, mathematics, and medicine)
 • ​GEMS (Girls in Engineering, Math, and Science​)